2009/Nov/16

.  ทะเลดอกไม้ป่าสน  อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

ลานสนสูงเสียดฟ้า      ภูผาสายทิพย์ไหล

หงอนนาคเต็มทุ่งไพร       หนาวจับใจภูสอยดาว

ประวัติ

            อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว  มีพื้นที่ประมาณ  212,798  ไร่  หรือ  340.47  ตารางกิโลเมตร  อยู่ในป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด  ท้องที่ตำบลม่วงเจ็ดต้น   ตำบลนาขุม  อำเภอบ้านโคก  ตำบลห้วยมุ่น  อำเภอน้ำปาด  จังหวัดอุตรดิตถ์  และป่าเตรียมการสงวนป่าภูสอยดาว  ตำบลบ่อภาค  อำเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก  เทือกเขาทอดตัวจากทิศเหนือสู่ทิศใต้แบ่งเขตชายแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  สภาพพื้นที่เป็นป่าสมบูรณ์  มีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง  เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลก  และอุตรดิตถ์  ยอดเขาสูงสุดภูสอยดาว  มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางที่  2,102  เมตร

พรรณไม้และสัตว์ป่า

            สภาพป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติมีความอุดมสมบูรณ์  ประกอบด้วย  ป่าหลายชนิด  ได้แก่  ป่าสนเขา  ป่าดิบเขา  ป่าดิบแล้ง  ป่าเบญจพรรณ  และป่าเต็งรัง  พรรณไม้ที่สำคัญ  ได้แก่  แดง  ประดู่  ตะเคียน  ไม้วงศ์ยาง  ไม้วงศ์ก่อ  และสนสามใบขึ้นเป็นกลุ่มบนลานสน  สมุนไพรหลายชนิด  รวมถึงกล้วยไม้ชนิดต่างๆ  อีกมากมาย  โดยเฉพาะรองเท้านารีอินทนนท์  ซึ่งเป็นกล้วยไม้ที่หายากและพืชพื้นล่างซึ่งเป็นดอกหญ้าชนิดต่างๆ

            ส่วนสัตว์ป่ามีอยู่ชุกชุมหลายชนิด  ทั้งนี้เนื่องจากสภาพป่าติดต่อกับป่าของสาธารณะประชาธิปไตยประชาชนลาวทำให้สัตว์ป่าข้ามไปข้ามมาได้  มีสัตว์ที่หายากมีหลายชนิด  เช่น  กระทิง  เลียงผา  กวาง  เก้ง  หมี  นกชนิดต่างๆ  เกือบ  200  ชนิด  สัตว์เลื้อยคลาน  และสัตว์ครึ่งน้ำจำพวกกบภูเขา  เขียดแลว  กะท่างหรือซาลาเมนเดอร์  เป็นต้น

แหล่งท่องเที่ยวที่สนใจ

                น้ำตกภูสอยดาว  เป็นน้ำตกที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี  สะดวกในการเดินทาง  เพราะอยู่ติดกับแผ่นดินทางหลวงหมายเลข  1268  (น้ำปาด-บ้านร่มเกล้า)  สามารถท่องเที่ยวแบบไปกลับได้ในวันเดียว

 

                น้ำตกสายทิพย์  เป็นน้ำตกที่อยู่บนลานสนภูสอยดาว  มีน้ำเฉพาะฤดูฝนเนื่องจากมีความชุ่มชื้นสูง  จึงมีมอสขึ้นปกคลุมตามก้อนหินเหมือนพรมสีเขียวสวยงามอย่างยิ่ง

                ลานสนภูสอยดาว  เป็นภูเขาหินทรายยอดตัดเช่นเดียวกับภูกระดึง  ระดับความสูง  1,600-1,650  เมตร  จากระดับน้ำทะเลปานกลาง  เนื้อที่ประมาณ  2,000  ไร่  ปกคลุมด้วยสนสามใบขึ้นเป็นกลุ่ม  พืชชั้นล่าง  ประกอบด้วย  หงอนนาค  สร้อยสุวรรณา  กระดุมเงิน  และดอกหญ้าอีกหลายชนิด  เป็นดอกทุ่งหญ้าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย  ซึ่งดอกไม้เหล่านี้จะบานในช่วงเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม  ยังมีความท้าทายอีกรูปแบบหนึ่ง  คือการพิชิตยอดสูงสุดภูสอยดาวมีความสูงประมาณ  2,102  เมตร  สำหรับท่านที่ชอบความท้าทาย  ซึ่งเป็นยอดเขาสูงอันดับ 4  ของประเทศไทย  และเป็นยอดเดียวที่อยู่นอกจังหวัดเชียงใหม่  (การเดินทางต้องให้เจ้าหน้าที่นำทางและไม่อนุญาติให้ขึ้นในฤดูฝน)

การเตรียมตัว

                น้ำตกภูสอยดาว  และลานกางเต๊นท์  บริเวณที่ทำหารอุทยานแห่งชาติ  เปิดบริการนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี

                ลานสนภูสอยดาว  จะต้องเดินเท้าระยะ  6.5  กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทาง  4-6  ชั่วโมง  หลังจาก  14.00 น.  ไม่อนุญาติให้เดินขึ้นเนื่องจากอาจเดินทางไปถึงลานสนในเวลามืดค่ำ  ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเดินและอาจเกิดอันตราย

* การพิชิตยอดภูสอยดาวต้องเดินเท้าขึ้นไปจากลานสนภูสอยดาวระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร ใช้เวลาไป-กลับ 8 ชัวโมง

* อากาศบนลานสนหนาวจัด จะต้องเตรียมอุปกรณ์กันหนาวให้เพียงพอ

* บนลานสนไม่มีร้านอาหารและบ้านพัก มีเฉพาะลานกางเต๊นท์ ห้องน้ำ ห้องสุขา และมีเต๊นท์ ถุงนอน เตาถ่าน ถังน้ำ ให้เช่า (ต้องตักน้ำจากลำธารขึ้นมาอาบน้ำ และใช้ทำกิจส่วนตัว)

* ในหน้าแล้ง หากไม่มีน้ำในลำธาร ทางอุทยานแห่งชาติจะปิดทำการท่องเที่ยวบนลานสนภูสอยดาว

 

ข้อแนะนำในการเที่ยวอุทยานแห่งชาติ

-  ห้ามออกนอกเส้นทางที่จัดไว้โดยไม่จำเป็น

-  ห้ามหักเด็ดดอกไม้  ต้นไม้  รบกวนสัตว์ป่า

-  ห้ามขีดเขียน  หรือแกะสลักตามต้นไม้

-  ห้ามเก็บสิ่งใดออกจากป่า

-  ห้ามส่งเสียงดัง

-  ไม่ทิ้งขยะมูลฝอย

-  ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติที่วางไว้อย่างเคร่งครัด

 

 

ขอขอบคุณช่างภาพจำเป็น   เพชร '66   เลิฟ '66  โจ๊ก '68

ภูสอยดาว (1) เส้นทางเดินป่า

ภูสอยดาว (2) เส้นทางศึกษาธรรมชาติ

ภูสอยดาว (3) ดอกหงอนนาค

ภูสอยดาว (4) พระอาทิตย์อัสดง

ภูสอยดาว (5) ควันหลง

ภูสอยดาว (6) ดอกไม้ 

 

Comment

Comment:

Tweet


~* พระอาทิตย์สีชมพู *~
View full profile